Login:
Heslo:


Výrobcovia:
MCR-Technology na Facebooku MCR-Technology na Twitteri


Obchodné podmienky


1. Všeobecné ustanovenia
Uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou MCR Technology s.r.o., 919 29 Malženice 199, (ďalej len "Predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúca tovar ponúkaný Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.mcr-technology.sk podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "Kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe tovaru.
Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.mcr-technology.sk (ďalej len "Reklamačný poriadok") a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

Objednaním tovaru kupujúci dáva súhlas s obchodnými podmienkami, ktoré sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ nie je uvedené inak.


2. Objednanie tovaru
Tovar uvedený v katalógu je možné objednať on-line vyplnením objednávkového formulára (ďalej len "objednávka"), zaslaním e-mailu na internetovú adresu , príp. faxom na číslo +421 69 2005029 spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach.
Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať a zmeniť. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla "Späť", ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom "Odoslať objednávku a objednať". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje.
Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len "akceptácia").
Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade chyby v objednávke týkajúcej sa ceny alebo popisu tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho.


3. Dodacie podmienky
Objednaný tovar Kupujúcemu bude zaslaný spolu s daňovým dokladom poštou, alebo kuriérskou službou podľa požiadaviek Kupujúceho na dodaciu adresu uvedenú v objednávke.
Predávajúci sa zaväzuje:
 • dodať správny druh a množstvo tovaru tak, aký bol uvedený v objednávke,
 • na základe objednávky Kupujúceho dodať tovar v dohodnutej cene,
 • vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad,
 • tovar primerane zabaliť a odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.

Kupujúci sa zaväzuje:
 • prevziať objednaný tovar,
 • zaplatiť za dodaný tovar v jeho ponúkanej, resp. dohodnutej cene.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:
 • za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou,
 • za poškodenie tovaru zavinené poštou resp. zásielkovou službou,
 • za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne v dôsledku zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

V prípade osobného odberu tovaru je potrebné dohodnúť čas a miesto prevzatia tovaru na tel. +421 903 946948.

Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.


4. Platobné podmienky
Platba za tovar je možná týmito spôsobmi:
 • Platba za tovar zaslaný ako dobierka. Tovar bude zaslaný na adresu Kupujúceho a platba sa uskutoční pri preberaní zásielky.
 • Platba prevodom na účet Predávajúceho: pri tomto spôsobe bude Kupujúcemu zaslaný formou e-mailu informácia pre prevodný príkaz na fakturovanú sumu. Po potvrdení úhrady bude Kupujúcemu zaslaný tovar na jeho adresu.
 • Platobnou kartou VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro alebo Diners Club RD – formou CardPay – virtuálmy POS terminál Tatra banky.
 • V hotovosti momentálne nie je možné platiť.

UPOZORNENIE: Ak sa Kupujúci rozhoduje za vyhotovovanú objednávku platiť vopred, napríklad prostredníctvom niektorého z ponúkaných ...Pay systémov, dovoľujeme si ho upozorniť, že pokiaľ nie je objednaný tovar na sklade, zásielka je odoslaná až po doplnení zásob od distribútora.


5. Cena za prepravu
Ceny za prepravu tovaru sú stanovené nasledovne:
Ceny za prepravu s platbou na dobierku:
 • Slovenská pošta: 3,50 EUR.
 • DPD: 5,70 EUR.
 • UPS: 7,40 EUR.
 • Pošta kuriér: 4,20 EUR.

Ceny za prepravu objednané s platbou prevodom:
 • Slovenská pošta: 2,50 EUR.
 • DPD: 4,50 EUR.
 • UPS: 6,20 EUR.
 • Pošta kuriér: 3,70 EUR.

Ceny za prepravu objednané s platbou platobnou kartou:
 • Slovenská pošta: 3,50 EUR.
 • DPD: 5,50 EUR.
 • UPS: 7,00 EUR.
 • Pošta kuriér: 4,20 EUR.

Voľba spôsobu prepravy: pokiaľ zákazník neuvedie preferovaný spôsob dopravy alebo vyzdvihnutia tovaru, tak tovar bude zaslaný na adresu zákazníka kurierom DPD.
Pri objednávke vyššej ako 100,00 EUR s DPH sa neučtuje poplatok za prepravu v rámci SR Slovenskou poštou.
Pri objednávke nižšej ako 10,00 EUR s DPH sa učtuje manipulačný poplatok vo výške 1,00 EUR.
Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH, pokiaľ nie je uvedené inak.


6. Vrátenie tovaru
V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.
V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený, či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.


7. Reklamácie
V prípade oprávnenej reklamácie, keď Kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u Predávajúceho, dopraví Predávajúci opravený tovar Kupujúcemu na vlastné náklady. K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis závady. Pokiaľ sa závada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar musí byť vrátený v originálnom obale a musí byť kompletný, t.j. vrátane príslušenstva.
Reklamáciu na tovar môže Kupujúci uplatniť zaslaním tovaru na adresu Predávajúceho. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené neodbornou manipuláciou, mechanickým poškodením a ani na škody vzniknuté počas prepravy. Reklamácie budú vybavené do 30 dní odo dňa doručenia zásielky. O priebehu riešenia reklamácie bude Kupujúci informovaný. Pri oprávnenej reklamácii bude reklamovaný tovar obratom vymenený za nový pokiaľ taký istý bude skladom, resp. po dohode s Kupujúcim bude zaslaný iný náhradný tovar, alebo vrátená sumu za reklamovaný tovar.


8. Záruka
Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja, pokiaľ nie je uvedené inak.
Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia.
Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanicky poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou klienta.

© 2011 MCR Technology webpage by wefo